Kunstig liv
 
Til startsiden
Om kunstig:liv
Fase 2
Fase 3
Informasjon for pressen
Jane ProphetMorten KvammeDan Mihaltianu

Nyhet:
Mike Kings innlegg på symposiumet er nå tilgjengelig her.

Symposium
Lørdag 16. august kl. 13.30 - 18.00 ble Kunstig liv belyst og satt i perspektiv under et symposium i kontrollrommet til den nedlagte kraftstasjonen på Flørli i Lysefjorden.
  • Veronica Diesen, kurator for utstillingen, innledet om ideene bak Kunstig liv.
  • Ruben Patel som skriver doktorgradsavhandling ved Havforskningsinstituttet i Bergen, hadde en generell introduksjon om forskningen på kunstig liv med eksempler fra marinbiologi.
  • Dr. Mike King fra Department of Art, Media and Design London Metropolitan University diskuterte hvordan forskningen på kunstig liv utfordrer vårt syn på menneskets egenart. Han tok også for seg hvorfor det er fruktbart for bildende kunst å relatere seg til kunstig-liv-problematikken. Les hans innlegg her.
  • Dan Mihaltianu, professor ved Kunsthøgskolen i Bergen, hadde innlegg med utgangspunkt i egne arbeider på Tou Scene.
Innlegg fra symposiumet vil etterhvert bli publisert på disse sidene. Foreløpig er Mike Kings innlegg lagt ut.

Gamle Flørli Kraftverk
Flørli kraftverk ble satt i drift i 1918 og nedlagt i 1999. Det var opprinnelig bygd for å gi kraft til et smelteverk som var planlagt i Lysefjorden. Planene om smelteverket ble aldri realisert. Fra kraftverket like ved fjorden går det en godt synlig rørgate mot fjellet. Den går fra fjorden til Ternevatnet som ligger 740 m.o.h. Langs rørgaten går verdens lengste trapp på 4444 trinn. Dagens nye Flørli kraftverk er bygget 800 meter inne i fjellet.