Kunstig liv
 
Til startsiden
Om kunstig:liv
Fase 2
Fase 3
Informasjon for pressen
Dan Mihaltianu: "2002, an iODYSSEY", still from videoDan Mihaltianu: "2002, an iODYSSEY", still from videoDan Mihaltianu: "2002, an iODYSSEY", still from video

Dan Mihaltianu: Liquide Time

Dan Mihaltianu er utdannet i Romania og har hatt en lang rekke utstillinger, bl.a. under Venezia-bienalen og på Døgnfluen. Han er også professor ved Kunsthøgskolen i Bergen. I sine arbeider er han opptatt av "flytende aspekter" ved "liquid matter" som alkohol. Disse sidestiller han med andre like flytende aspekter som politiske, økonomiske, kulturelle og miljømessige sider ved samfunnet.
Detalj fra Liquid Time. Foto©Arne Rygg

I verket Liquide TimeTou Scene vil et 200 millioner år gammelt krepsdyr stå i sentrum inne i tanken i "tankerommet" til det tidligere Tou Bryggeri. I et videoovervåket akvarium vil vi kunne følge hvordan Triopsene klekkes, vokser, spiser hverandre og dør. Går en opp til plattformen over tanken kan en gjennom innspeksjonsluken i tillegg til akvariumets kunstige liv også studere et destilleringsapperat og et lekeromskip i bunnen av tanken. Lekeromskipet møter en igjen i 2002: an iODYSSEY. Denne videoen som projiseres ut av et hull i den romskiplignende tanken, er bl.a. en humoristisk kommentar til stemninger og temaer i science-fiction klassikeren 2001, En romodyssé.

I en av de gamle ølhallene viser Mihaltianu også arbeidet DEGREE Ø. Denne videoen er laget med utgangspunkt i opptak fra et whisky-bryggeri i Skottland og knytter seg slik sett opp til Tous historie og alkoholens flytende økonomi.

Dan Mihaltianu; Degree 0. Foto©Arne Rygg

Dan Mihaltianu; Degree 0. Foto©Arne Rygg
Begge bildene over er fra Dan Mihaltianu; Degree 0. Foto©Arne Rygg

Arbeidene på Tou kan sees i forlengelsen av Great Distillations som er en prosessorientert serie av stedsrelaterte arbeider som har funnet sted ved flere ulike lokaler/rom rundt om i verden. Foruten å vise destillasjon som et kunstnerisk medium, består disse installasjonene av fotografier, filmer, videoer, objekter, trykk og andre medier som blir tilpasset stedet og dets natur. Destilleringsprosessen har i denne installasjonen en symbolsk karakter hvor hvert arbeid destillerer "essensen" av en bestemt hendelse, historie, person eller sted. Videre blir der ofte produsert multiple art objekter i relation til hvert enkelt evenement. Disse produktene er en del av The Great Distillations Editions og består av alkoholflasker, parfyme, bøker, postkort, kalendre, foto, videofilmer og CDer. Et viktig aspekt ved Alcohology prosjektet til Mihaltianu, er den globale, massemediale, moderne konsummeringen av velkjente alkoholmerker som f.eks whisky, cognac og vodka.

Mer informasjon om Dan Mihaltianu kan en finne gjennom bl.a. CtrlSpace og Context sine sider.

Alle bildene på denne siden er stillbilder fra videoen 2002: an iODYSSEY

> Tilbake til deltakere