Kunstig liv
 
Til startsiden
Om kunstig:liv
Fase 1 (Stavanger)Fase 2
Fase 3
Informasjon for pressen
Dan MihaltianuJane ProphetMorten Kvamme

"The floating body"

Første del av Kunstig liv ble arrangert i Stavanger med åpning fredag 15. august 2003 på Tou Scene og i Galleri ioLAB. Lørdag 16. august ble det i tillegg avholdt et symposium ved den gamle kraftstasjonen i Flørli i Lysefjorden.

Utstillingen Kunstig liv nærmer seg kunstig liv fra flere vinkler. På den måten ønsker en å åpne for nye måter å se kunstig livs betydning for synet på liv mer generelt. Jane Prophets stillbilder fra fraktalt konstruerte engelske landskaper diskuterer kunstig livs forhold til naturen. Morten Kvammes kroppstempererte 37°C rom og Dan Mihaltianus sciencefiction-inspirerte videoarbeider fokuserer på kunstig liv og "the floating body". Mer informasjon om kunstnerne og deres arbeider finnes her.

Fra Kvamme/Patel; 37°C. Foto©Arne Rygg
Fra Kvamme/Patel; 37°C. Foto©Arne Rygg

På symposiet på Flørli ble Kunstig liv belyst og satt i perspektiv. Veronica Diesen innledet. Innviterte deltakere var Veronica Diesen, Ruben Patel, Havforskningsinstituttet i Bergen, dr. Mike King fra Department of Art, Media and Design, London Metropolitan University og Dan Mihaltianu, professor ved Kunsthøgskolen i Bergen. Mer informasjon finnes her.

Åpningstider på Tou Scene blir fredager og lørdager kl 20-22 og søndager kl 14-16 fram til 13. september.